Memories van Famke Nyncke

Aantal memories: 228

Sportdag en koningsspelen op vrijdag 25 april 2014

 

Koningsspelen + sportdag op school vrijdag 25 april 2014

http://youtu.be/vOmgLQH1JnY (dansinstructie doe de kanga)

Hoektand boven eruit zaterdag 19 april 2014

 

Kern 10 maandag 3 maart 2014

woorden met 2 lettergrepen
Uw kind leert hoe woorden als 'moe-der', 'ge-luk', 'eer-lijk', 'bui-ten', 'ver-haal', 'schat-tig', 'schui-ven', 'be-doel' en 'hel-ling' worden gelezen. Het ontdekt en leest lettergrepen, die ook wel 'stukjes van woorden' worden genoemd. De leesmoeilijkheden breiden zich uit. Woorden met ieuw, eeuw en uw worden geoefend, woorden als plant en straat komen aan de orde.

Kern 9 maandag 24 februari 2014

nieuwe lettercombinaties. Aai, ooi, oei komen voor in eenvoudige woorden als ‘kraai’, ‘kooi’, ‘groei’.
Het thema van deze kern is: ‘Hé, hoe kan dat?’ Kinderen gaan aan de slag met allerlei onderzoekjes en proefjes. In deze kern maakt uw kind ook al kennis met tweelettergrepige woorden: vijver, bakker, kasten, balkon, poedel’. Het zijn nog woorden zonder open lettergreep. Ook komen woorden aan de orde zoals: ‘bedoel’, ‘verhaal’, ‘gezin’.